Historie

 

De grondslagen van Rotary

Portret van Paul Harris in zwart witGrondlegger van Rotary International is de advocaat Paul Harris (1868-1947), die zich begin twintigste eeuw ernstige zorgen maakte over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen in de Verenigde Staten. Op 23 februari 1905 nodigde hij drie vrienden thuis in Chicago uit om te bespreken of, en zo ja hoe, deze situatie kon worden verbeterd. Het waren een kolenhandelaar, een textielhandelaar, een mijningenieur. De heren kwamen wekelijks bijeen, steeds bij een van hen thuis. De bijeenkomsten roteerden, van­daar de naam Rotary. Steeds werden nieuwe mensen uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Zo ontstond de eerste Rotary club. Rotary is nu een wijdvertakte internationale beweging, die in 2005 haar honderdjarig bestaan vierde.
 
De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International (RI). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt ongeveer 500 clubs met in totaal ruim 20.000 leden.
In elk district is een gouverneur werkzaam. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van de districtsconferentie. De gouverneur is te beschouwen als gedelegeerd bestuurslid van RI binnen het district
 


Ontstaan van Rotaryclub Het Eiland Schiermonnikoog

logo Rotaryclub Het Eiland SchiermonnikoogRotary Club Het Eiland Schiermonnikoog maakt deel uit van de wereldwijde Rotary-organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden in 165 landen. Onze club organiseert diverse activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt van doelen op het eiland, nationaal en internationaal.
 
De drijvende kracht achter het oprichten van de club was Piet Tulner. Uit een verslag van juli 1993 is op te maken dat al in 1992 de eerste oriënterende gesprekken plaatsvonden. Als sponsorclub trad de Rotary Club Dokkum op. Deze club is nog steeds onze zgn. ‘moederclub’.
 
Gezien het geringe aantal inwoners van het eiland was het niet eenvoudig voldoende leden te vinden. Toch lukte dat en op 29 juni 1994 werd de oprichtingsvergadering gehouden met 25 leden (19 heren en 6 dames). Op 20 juli van dat jaar werd de club voorlopig toegelaten tot Rotary International. De club is begonnen als een lunchclub, maar in de praktijk bleek dat niet goed te bevallen en werd er overgeschakeld naar een avondclub.
 
Het eerste project was de maaltijdvoorziening op het eiland door middel van (toen al!) een elektrische auto. Na het welslagen van deze actie kon het officiële lidmaatschap van Rotary International worden aangevraagd: het charter. Zie voor de andere projecten die we hebben uitgevoerd of ondersteund elders in dit document.

Op 27 mei 1995 was het dan zover: de uitreiking van het charter tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Van der Werff.
Gezien het kleinschalige karakter van het eiland komt de club, in tegenstelling tot alle andere Rotary clubs slechts éénmaal per twee weken bijeen. Deze kleinschaligheid maakt het houden van bijv. bedrijfsbezoeken en externe activiteiten lastig, maar de nauwe onderlinge verbondenheid is een voordeel van onze geïsoleerde ligging. En de club ontvangt hierdoor veel gasten van de vaste wal. Sinds de oprichtingsdatum vinden de bijeenkomsten plaats bij Hotel Van der Werff in de knusse serre.
 
De club kenmerkt zich door erg veel zelfwerkzaamheid, zoals het zelf verkopen van artikelen en het bedienen van het Rad van Fortuin op de zomerse Strúnmarkten en het organiseren van de Bingo en de fakkeloptocht in de kerstvakantie.